Vi erbjuder avlösarservice till äldre och funktionsnedsatta för att du som anhörig ska kunna göra något du önskar, medan vi tar hand om din närstående under trygga förhållanden.

Avlösning söker Du i kommunen eller i stadsdelen genom att kontakta en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren vill därefter träffa dig för att bedöma vad du har rätt till och du får sedan ett biståndsbeslut. I samband med besöket från biståndshandläggaren får du information om att du får välja bland olika utförare och kan då välja Medihead som din utförare av ledsagning.

Vi kan vara dig behjälplig med hur du ska ansöka.

Vi erbjuder alla former av biståndsbedömda insatser för äldre och funktionsnedsatta personer.

Vi kan erbjuda dig flerspråkig personal.