Avtal gällande boendestöd har vi med Stockholm Stad.

Boendestöd söker Du i stadsdelen genom att kontakta en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren vill därefter träffa dig för att bedöma vad du har rätt till för hjälp och du får sedan ett biståndsbeslut. I samband med besöket från biståndshandläggaren får du information om att du kan välja bland olika utförare och du kan då välja Medihead som din utförare.

Vi kan vara dig behjälplig med hur du ska ansöka.

Vi erbjuder alla former av biståndsbedömda insatser för äldre och funktionsnedsatta personer.

Vi kan erbjuda dig flerspråkig personal.