Vi har avtal med Stockholm Stad.

Hemtjänst söker Du i kommunen eller i stadsdelen där du bor genom att kontakta en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren vill därefter träffa dig för att bedöma vad du har rätt till och du får efteråt ett biståndsbeslut. I samband med besöket från biståndshandläggaren får du information om att du kan välja olika utförare och kan då välja Medihead som din utförare.

Vi kan vara dig behjälplig med hur du ska ansöka.

Vi erbjuder alla former av biståndsbedömda insatser för äldre och funktionsnedsatta personer.

Vi kan erbjuda dig flerspråkig personal.

logos kommuner