Vi erbjuder ledsagning enligt SoL och LSS och vi har avtal med Stockholm Stad, Solna Stad, Sundbybergs Stad och Huddinge kommun.

Vi kan vara stöd och sällskap till olika hälsofrämjande aktiviteter så som teater, kyrkobesök, musikarrangemang eller andra fritidsaktiviteter som du tycker om.

edsagning söker Du i kommunen eller i stadsdelen där du bor genom att kontakta en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren vill därefter träffa dig för att bedöma vad du har rätt till och du får sedan ett biståndsbeslut. I samband med besöket från biståndshandläggaren får du information om att du får välja bland olika utförare och kan då välja Medihead som Din utförare av ledsagning.

Vi kan vara dig behjälplig med hur du ska ansöka.

Vi erbjuder alla former av biståndsbedömda insatser för äldre och funktionsnedsatta personer.

Vi kan erbjuda dig flerspråkig personal.

Ledsagning alarabi